कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. सुचना अधिकारी बाशुदेव भण्डारी

सामाजिक सुरक्षा २०७५ काे प्रथम चाैमासिक पाउने लाभग्राहीकाे विवरण