कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. सुचना अधिकारी बाशुदेव भण्डारी

कृषि तथा पशु कृषकहरूकाे लागि फर्म दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना!!!!!

Supporting Documents: