FAQs Complain Problems

flashnews

कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. तथा हाम्रो मोबाइल एपः https://play.google.com/store/apps/details?id=infodev.doit_kamalbazar बाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना