FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
विष्णु बाेगटी सूचना प्रविधि अधिकृत vishnubogati@gmail.com 9868396788
सरद प्रसाद ढुंगाना लेखापाल saradddc@gmail.com ९८४८४५११८६
छेवाङ शेर्पा हिमाली सव.इन्जिनियर प्रविधीक csherpa69@gmail.com ९८४८४२९५२९
केशब राज गिरी अमिन bingobingo103@gmail.com ९८६८४५६५५८
डम्बरा कुमारी ढुँगाना स म बि नि dambrdhungana@gmail.com ९८४८५८७५१४
सुनिल कुँवर ना. प्रा.स कृषि sunil984865@gmail.com ९८४८६५४९८९
वाशुदेव भण्डारी रोजगार स‌योजक रोजगार शाखा ९८६८५३६०८६
शम्शेर कार्की सव.इन्जिनियर प्रविधीक samserkarki2010@gmail.com ९८६५९८२७०७
लक्ष्मण बिष्ट एम आई एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा laxmanbista21@gmail.com ९८४८०९४५७४
पदम बहादुर बिष्ट प्राबिधिक सहायक रोजगर
देबेन्द्र बहादुर शाही ना. प.स्वा.प्रा. भेटनरि shahdevendra93@gmail.com ९८४८६५६४२२
बृख बहादुर बिष्ट ना. प्रा.स कृषि चौथो brikhabista77@gmail.com ९८४८४४७८९८
डम्बरा कुमारी साउद सहायक पाँचौ प्रशासन sauddambara@gmail.com ९८६५६५४५३९
राजेन्द्र प्रसाद बजगाई सहायक कम्प्युटर अपरेटर bajgairajndra111@gmail.com ९८४८५२२९५४
राम बहादुर बिष्ट सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविध चौथो rbista814@gmail.com ९८६५७५३२४३
हिक्मत बहादुर नेपाली एम.आई.एस.फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा nepalihikmat65@gmail.com ९८४८५३०५६२
टेक बहादुर बिष्ट तथ्याङ्क सहायक शिक्षा ९८४८५१८५२४
टँक बहादुर बुढा भ्याक्सिनेटर भेट चौथो ९८४८५५०३६३ ९८४८५५०३६३