FAQs Complain Problems

व्यक्तीगत घटना दर्ता

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनसम्म निशुल्क म्याद नाघे रु‍ ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

-नगरपालिकाबाट उपलब्ध सुचना फारम

-सुचककाे नेपाली नागरीकताकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि