कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. सुचना अधिकारी बाशुदेव भण्डारी

व्यक्तीगत घटना दर्ता

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनसम्म निशुल्क म्याद नाघे रु‍ ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

-नगरपालिकाबाट उपलब्ध सुचना फारम

-सुचककाे नेपाली नागरीकताकाे प्रमाण पत्रकाे प्रतिलिपि