कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. सुचना अधिकारी बाशुदेव भण्डारी

भुमिशरण ढकाल बजगार्इ

Photo: 
Email: 
kamalbazarmun@gmail.com
Phone: 
9848409375

फाेन नंं. 9848409375