कमलबबजार नगरपालिका यहालाइ हार्दिक स्वागत गर्दछ छ। थप जानकारी तथा सुचनाकाे लागि E-mail : ito.kamalbazar@gmail.com र फाेन न‌‍ 9858431111. सुचना अधिकारी बाशुदेव भण्डारी

स्वय‌सेवक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

खानेपानि सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि कार्य गर्नका लागि कमलबजार नगरपालिका र सुआहारा II को सहकार्यमा काम गर्ने गरी